IMPACT WRENCH SET 18PC 3/4″

IMPACT WRENCH SET 18PC 3/4″

3/4″ Impact Socket Wrench Set – 18pcs
Content:
8 PC. impact socket wrench set
-12 PC. socket
-1 PC. impact wrench
-1 PC. extension bar, 7″ L
-1 PC. universal joint
-1 PC. ring Ø 5.5 x 37mm
-1 PC. pin Ø 4.0 x 35mm
-1 PC. air inlet adaptor

   6535M – 24 – 26 – 27 – 29 – 30 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – 41

33621-075      90404        90603

6260-07      6797       SY-221M

Description

3/4″ Impact Socket Wrench Set – 18pcs
Content:
8 PC. impact socket wrench set
-12 PC. socket
-1 PC. impact wrench
-1 PC. extension bar, 7″ L
-1 PC. universal joint
-1 PC. ring Ø 5.5 x 37mm
-1 PC. pin Ø 4.0 x 35mm
-1 PC. air inlet adaptor

   6535M – 24 – 26 – 27 – 29 – 30 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – 41

33621-075      90404        90603

6260-07      6797       SY-221M